PhDr. JUDr. PETER MAJTÁN, PhD.

PhDr. JUDr. PETER MAJTÁN, PhD.

bezpečnostný analytik

Poznáte ma zo seriálu Mafiáni, ktorý sa vysielal na RTVS, kde som vystupoval ako bezpečnostný analytik a odhaľoval som pozadie organizovaného zločinu. Aktuálne sa uchádzam o dôveru občanov v spojených regonálnych voľbách za poslanca mestskej časti Petržalka, mesta Bratislava a tiež do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

  • Politické motto:„Politika nie je žiadna veda, ako si to predstavujú mnohí páni profesori, ale je to umenie.“
  • Otto Von Bismarck
  • Miesto, kde žijem:Petržalka, mestská časť Bratislavy
  • Miesto narodenia:Bratislava
  • Najlepšie o mne:Bezpečnostný manažér, výkonný riaditeľ
PhDr. JUDr. PETER MAJTÁN, PhD.

ZRUČNOSTI

• Pragmatické myslenie • Couching • Profesionálne organizačné a obchodné zručnosti • Multi-tasking • Maximálna motivácia k dosiahnutiu cieľa • Komplexnosť v riadení a vedení ľudí a spoločnosti • Definovanie, kontrola a plnenie kľúčových opatrení • Odborná analýza • Implementácia a riadenie procesov

SKÚSENOSTI

Som dynamický človek, ktorý má obrovské množstvo skúseností zo zaujímavých, avšak veľmi náročných povolaní a pracovných pozícii. Pracoval som na Slovensku, v Číne a v Českej republike, a v súčasnosti už niekoľko rokov pôsobím už iba na domácej pôde – na Slovensku v Bratislave. Moje pôsobenie z vrcholového manažmentu v regionálnych, národných a nadnárodných spoločnostiach už tretím rokom aktívne využívam ako: • Poradca členov zboru poradcov predsedu vlády SR • Tajomník zboru poradcov predsedu vlády SR • Poradca ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Veľmi rýchlo sa viem zorientovať a následne správne rozhodnúť či navrhnúť rozumné riešenia v krízových situáciách, ktorých sme my všetci svedkami nielen v tomto období.